Naše nabídka
prodejní ceny

Ceník

našich výrobků

d

Chléb maďar – pšenično-žitný chléb (základ pšeničný kvas) 0,9 Kg                       32 Kč

Chléb maďar malý – pšenično-žitný chléb 0,45 Kg                                                   17 Kč


Chléb šumava – pšenično-žitný chléb 0,9 Kg                                                           32 Kč 


Chléb chalupář – pšenično-žitný chléb 1,35 Kg                                                         48 Kč


Krajánek – žitno-pšeničný chléb (základ žitný kvas)                                                 25 Kč


Žitný chléb – žitno-pšeničný chléb 0,45 Kg                                                              18 Kč


Slunečnicový chléb – žitno-pšeničný chléb                                                              25 Kč

Rohlík            

2,50 Kč

Houska                                                                                                                 

3,00 Kč

Burger bulka 120 g                                                                                                     

9,00 Kč

Burger bulka malá                                                                                              

5,50 Kč 

Škvarková placka                                                                                                                     

5,70 Kč

*Ceny 10 Kč a výše jsou zaokrouhlovány na celá čísla